Iedereen kent ze wel, van die vraagstukken of problemen, waarbij er niemand is die ‘het gedaan’ heeft, en vaak ook niemand die het kan oplossen, terwijl iedereen er iets van vindt. Vaak zijn betrokkenen het niet met elkaar eens over wat de oorzaak is van het probleem, laat staan over wat de beste oplossing zou zijn.

Er zijn verschillende belangen en overtuigingen, iedereen heeft een eigen aanpak en eigen kennis. Als een van de spelers het probleem binnen zijn eigen domein oplost, dan heeft een ander last van de effecten daarvan.

 

Met de methode Superwrap®  is het mogelijk om deze vraagstukken beter te begrijpen.

Op een verfrissende manier, multidisciplinair en met zo veel mogelijk spelers die op welke manier dan ook bij het vraagstuk betrokken zijn, kijken we hoe het systeem in elkaar zit. Het doel is ontdekken, het zoeken naar nieuwe inzichten, die ons wellicht een stap verder brengen bij de aanpak van het vraagstuk.

Het doel is ook verbinden, naar elkaar luisteren, zodat de spelers inzicht krijgen in elkaars belangen, zonder dat er competitie is over wiens belang nu het belangrijkst is en wat zou mogen gaan ten koste van wat.

 

Superwrap® werkt vanuit de overtuiging dat je, als je beter begrijpt, ook krachtiger kunt handelen.

 

 

  " Vaak begrijpen we het systeem niet, terwijl we wel beleid maken of maatregelen nemen – die dan vervolgens verrassende en vaak ongewenste uitwerkingen hebben. "

#taaie vraagstukken

#wicked problems

#begrijpen

#multi-disciplinair

#leefwereld

#verfrissend

#systemisch analyseren

Superwrap® is ontwikkeld door Anton Spruit, Marsel Loermans en Marijke Stroucken. Bij de uitvoering worden studenten uit verschillende disciplines betrokken. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt met de HKU, de Leadership Foundation en de Universiteit Leiden.

" Breng beweging in taaie

                            vraagstukken. "

De programma’s Mens Centraal (Rijksoverheid), Regie op Gegevens (BZK) en Samen Organiseren (VNG Realisatie) hebben in de periode februari - mei 2019 samen met Public Partners een Superwrap over schulden gerealiseerd.

Schulden

Het heeft een zeer rijk overzicht opgeleverd met meer dan 100 filmpjes.

Om eens rustig te bekijken en helemaal door te scrollen.

Maar geef het eerst even de tijd om alles goed te laden!

Variërend van 5 tot 30 seconden.

Schulden

© 2019 Public Partners